"Älghornsstubbar" som tandpetshållare (lackerad insida).

"Älghornsstubbar" som tandpetshållare (lackerad insida).

—————

Tillbaka