"Älgosthyvlar" med skaft av masurbjörk och älghorn.

"Älgosthyvlar" med skaft av masurbjörk och älghorn.

—————

Tillbaka