Rostfritt blad av Ulf Nygårdh. Front av stabiliserad masurbjörk, inlägg av buffelhorn med skaft av färgad masurbjörk.

Rostfritt blad av Ulf Nygårdh. Front av stabiliserad masurbjörk, inlägg av buffelhorn med skaft av färgad masurbjörk.

—————

Tillbaka