Handsmitt, rostfritt blad av Michael Holmström, med filework. Skaft av färgad, rötad masurbjörk, buffelhorn och tenn.

Handsmitt, rostfritt blad av Michael Holmström, med filework. Skaft av färgad, rötad masurbjörk, buffelhorn och tenn.

—————

Tillbaka