Diplom i maj - 2018 av Länshemslöjdsföreningen i Värmland.

Diplom i maj - 2018 av Länshemslöjdsföreningen i Värmland.

—————

Tillbaka