Diplom i maj - 2016 av Länshemslöjdsföreningen i Värmland.

Diplom i maj - 2016 av Länshemslöjdsföreningen i Värmland.

—————

Tillbaka